Naša misija je postati vam verni partner sa kojim sarađujete. Partner koji razume, smišlja i realizuje najbolja rešenja na području Digitalnog marketinga i svega što on obuhvata.

Kontakt

+381 21 300 44 44

Radnička 14, Novi Sad

info@mentoragency.rs

Pri izradi logotipa za DSC 2000 vodili smo se načelima vezanim za delatnost kojom se bave. Naime, DSC 2000 je firma sa dugom tradicijom i stalnom težnjom ka proširenju poslovanja. Dva glavna profila kompanije su čelik/građevinarstvo i mašinstvo, koji se granaju i stalno šire i razvijaju. Apropo toga, logotip je izrađen sa oštrim ivicama linija koje simuliraju određenu konstrukciju, te su date dve konstrukcije pozicionirane simetrično, tako da čine slova „D“, „S“ i „C“.
Kako bi logo upotpunili dodat je ispis punog naziva kompanije, koji je ispisan bezserifnim fontom, takođe oštrih ivica.
Korišćene boje u logotipu su žuta i crna, koje u kombinaciji daju veliki kontrast i asociraju na dinamično poslovanje. U psihologiji boja žura boja po svojoj velikoj talasnoj dužini itekako privlači pažnju, dok crna koja u suštini nije ni boja, upija čitav spektar odnosno ne reflektuje ni jedan deo spektra, odaje utisak autoriteta i moći.
Tako jasnim šifrovanim bojama, fontom, i paternom, koji diktira logotip brendirali smo sve, polazeći od korporativnog materijala, preko office-a, pa sve do gradilišta, i učinili ovako veliku kompaniju, vizuelno još većom i obiljnijom.

Klijent:

DSC 2000

Vebsajt:
Datum:

Novembar, 2020