Skip to content Skip to footer

DSC 2000

Pri izradi logotipa za DSC 2000 vodili smo se načelima vezanim za delatnost kojom se bave. Naime, DSC 2000 je firma sa dugom tradicijom i stalnom težnjom ka proširenju poslovanja. Dva glavna profila kompanije su čelik/građevinarstvo i mašinstvo, koji se granaju i stalno šire i razvijaju. Apropo toga, logotip je izrađen sa oštrim ivicama linija koje simuliraju određenu konstrukciju, te su date dve konstrukcije pozicionirane simetrično, tako da čine slova „D“, „S“ i „C“.
Kako bi logo upotpunili dodat je ispis punog naziva kompanije, koji je ispisan bezserifnim fontom, takođe oštrih ivica.

KlijentDSC 2000Vebsajtdsc2000.rsDatumNovembar 2020Share

Korišćene boje u logotipu su žuta i crna, koje u kombinaciji daju veliki kontrast i asociraju na dinamično poslovanje. U psihologiji boja žura boja po svojoj velikoj talasnoj dužini itekako privlači pažnju, dok crna koja u suštini nije ni boja, upija čitav spektar odnosno ne reflektuje ni jedan deo spektra, odaje utisak autoriteta i moći.
Tako jasnim šifrovanim bojama, fontom, i paternom, koji diktira logotip brendirali smo sve, polazeći od korporativnog materijala, preko office-a, pa sve do gradilišta, i učinili ovako veliku kompaniju, vizuelno još većom i obiljnijom.