fbpx
Skip to content Skip to footer

DSC 2000

DSC 2000 je firma sa dugom tradicijom i stalnom težnjom ka proširenju poslovanja. Dva glavna profila kompanije su čelik/građevinarstvo i mašinstvo, koji se granaju i stalno šire i razvijaju. Naš zadatak je bio da kreiramo logo i korporativni identitet koji će odražavati njihovu viziju, misiju i vrednosti.

KlijentDSC 2000Vebsajtdsc2000.rsDatumNovembar 2020Share

Prvi korak je bio da istražimo tržište, konkurenciju i ciljnu grupu kompanije. Na osnovu toga smo definisali ključne poruke koje logo i korporativni identitet treba da prenesu: profesionalnost, pouzdanost, inovativnost i kvalitet. Zatim smo napravili nekoliko skica i predloga za logo, kao i za boje, fontove i elemente vizuelnog identiteta.

Nakon što smo dobili povratnu informaciju od klijenta, usavršili smo finalni dizajn logotipa i korporativnog identiteta. Logotip je izrađen sa oštrim ivicama linija koje simuliraju određenu konstrukciju, te su date dve konstrukcije pozicionirane simetrično, tako da čine slova „D“, „S“ i „C“. Kako bi logo upotpunili dodat je ispis punog naziva kompanije, koji je ispisan bezserifnim fontom, takođe oštrih ivica. Boje koje smo odabrali su plava i siva, koje asociraju na čelik i mašinstvo, ali i na stabilnost i ozbiljnost. Elementi vizuelnog identiteta su prilagođeni logotipu i bojama, tako da stvaraju jedinstven i prepoznatljiv izgled.

Nakon što smo završili dizajn logotipa i korporativnog identiteta, primenili smo ih na različite materijale, kao što su vizit karte, memorandum, fascikle, flajeri, katalogi, sajt, bilbordi i drugo. Takođe smo napravili priručnik za korišćenje logotipa i korporativnog identiteta, koji sadrži smernice za pravilnu upotrebu boja, fontova, elemenata i proporcija.

Projekat je uspešno realizovan i klijent je bio veoma zadovoljan našim radom. Logo i korporativni identitet su doprineli povećanju prepoznatljivosti i ugleda kompanije na tržištu, kao i privlačenju novih klijenata i partnera. Naš tim je bio ponosan na svoj rad i zadovoljan saradnjom sa klijentom.

DSC 2000 je primer kako se može kreirati logo i korporativni identitet koji odgovaraju delatnosti i ciljevima kompanije. Naš tim je pokazao svoju kreativnost, profesionalnost i posvećenost projektu. Nadamo se da ćemo imati priliku da sarađujemo sa DSC 2000 i u budućnosti.