Naša misija je postati vam verni partner sa kojim sarađujete. Partner koji razume, smišlja i realizuje najbolja rešenja na području Digitalnog marketinga i svega što on obuhvata.

Kontakt

+381 21 300 44 44

Radnička 14, Novi Sad

info@mentoragency.rs

Brendiranje je jedna od osnovnih stavki plasiranja proizvoda na tržište. Ne kaže se bez razloga da ambalaža prodaje proizvod, iz tog razloga smo posebnu pažnju usmerili ka ambalaži. Detaljnom analizom tržišta i ciljne grupe lansirali smo pobedničko rešenje koje ispunjava zahteve i na samom kraju „radi posao“, odnosno prodaje proizvod. Da štampani mediji nisu potisnuti elektronskim, govori nam i činjenica o traženosti karte vina, kataloga, i propagandnim materijalima, te smo napravili balans i na moderan način korišćenjem savremenih tenika štampe izradili štampani materijal koji na dostojanstven način predtavlja Džervin kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Kako bi napravili jednu složenu celinu brendinga, prateći dešavanja tokom godine kreiramo vizuale koji upotpunjuju događaje i izdvajaju Džervin od ostalih vinarija. Na samom kraju, ali ne i manje važna, putujuća reklama na vozilima podseća prolaznike da je vino iz Džervina uvek na dohvat ruke.

Klijent:

Vinarija Džervin

Vebsajt:
Datum:

Novembar, 2020